Medlemmer

Anders Bjørn

Anders Bjørn er uddannet miljøingeniør og postdoc ved sektion for Kvantitativ Bæredygtighedsvurdering (QSA) på DTU. Hans forskning omhandler primært udviklingen og vurdering af metoder til at måle virksomheder og enkelte produkters beslaglæggelse af økologisk råderum. Anders arbejder desuden på at oversætte forskellige etiske principper for fordeling af knappe ressourcer til en slags råderumskvoter for virksomheder og andre samfundsaktører. Anders har publiceret bredt inden for miljøvurdering af produkter og virksomheder, samt bæredygtig omstilling på samfundsniveau.  

Anders Blok

Anders Blok er lektor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Hans seneste forskning handler bl.a. om storbyers klimainitiativer i Europa og Østasien som udtryk for nye kosmopolitane fællesskaber i risikosamfundet. Han forsker desuden i civilsamfundets rolle i byers grønne omstilling, herunder i relation til byhaver og biodiversitetsindsatser. Han har publiceret bredt i miljø- og klimasociologi, videnskabsstudier (STS), bystudier og socialteori, og er forfatter (m. Torben Elgaard Jensen) til Bruno Latour: hybride tanker i en hybrid verden (Hans Reitzel 2009).

Asker Voldsgaard

Asker Voldsgaard er Ph.D-studerende ved University College London, Institute for Innovation and Public Purpose, hvor han forsker i finansielle strukturer, grøn innovation og grøn kapitaludvikling. Han har specialiseret sig i international politisk økonomi ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Under Covid-19 var han projektleder i et økonomisk-politisk rådgivningsprojekt for Vatikanet.

Jens Friis Lund

Jens Friis Lund er professor i politisk økologi ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Hans forskning har især omhandlet naturressourceforvaltning i udviklingslande såsom Tanzania, Kenya og Ghana, herunder forskning i skovenes rolle i at afbøde klimaforandringerne. Dertil beskæftiger han sig i stigende grad med den politiske økonomi omkring klimaomstilling og negative emissionsteknologier. Han har publiceret bredt i miljøforvaltning, politisk økologi og udviklingsstudier.

Joachim Peter Tilsted

Joachim Peter Tilsted er ph.d.-studerende ved Lunds universitet ved institut for miljø- og energisystemsstudier. Hans forskning omhandler politiske og økonomiske aspekter af grøn omstilling med et særskilt fokus på tung industri. Han har desuden beskæftiget sig med begrebet ”grøn vækst” samt den politiske betydning af økonomiske modeller. Joachim er uddannet miljø- og udviklingsøkonom (cand.oecon.agro) fra Københavns Universitet.

Line Marie Thorsen


Line Marie Thorsen har en PhD i kunst og miljø-aktivisme fra kunsthistorie og antropologi ved Aarhus Universitet og er i øjeblikket Postdoc. ved  Institut for Antropologi og Centre for Environmental Humanities på Aarhus Universitet. Lines forskning er funderet i miljøhumaniora, hvor hendes arbejde fokuserer på krydsfeltet mellem landbrug, kultur- og kreative processer som led i den grønne omstilling. Konkret arbejder hun i øjeblikket med kunstnerdrevne alternative landbrugsformer i Østasien som udtryk for spændingsfeltet mellem landbrug, kultur- og klimaaktivisme.  

Thilde Bech Bruun

Thilde Bech Bruun er lektor på institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Hendes forskning fokuserer på de miljømæssige konsekvenser af naturressourceforvaltning i det globale syd, og hun har for eksempel arbejdet med kulstofdynamikker i forskellige agroøkosystemer (såsom oliepalmeplantager, gummiplantager og svedjebrug), samt med emissioner fra fødevaresystemer. Desuden er hun tilknyttet kandidatuddannelsen i Klimaforandringer på Københavns Universitet. Hun har publiceret bredt inden for miljøvidenskab, landbrugsstudier og jordbundsvidenskab.

Sekretariat

Katrine Østerby, studentermedhjælper

Katrine læser en kandidat i klimaforandringer på Københavns Universitet. Hun er interesseret i national og international klimapolitik, energisystemer og retfærdighed.

Mette Susgaard, forhenværende studentermedhjælper

Studendermedhjælper for Klima- og Omstillingsrådet indtil Maj 2022.


Morten

Morten Friis, forhenværende studentermedhjælper

Studentermedhjælper for Klima- og Omstillingsrådet indtil april 2021.

Tidligere medlemmer

Stefan Gaarsmand Jacobsen

Medlem af Klima- og Omstillingsrådet indtil marts 2022.

Charlotte Louise Jensen

Medlem af Klima- og Omstillingsrådet indtil marts 2022.