Medlemmer

Anders Bjørn

Anders Bjørn er uddannet miljøingeniør og postdoc ved sektion for Kvantitativ Bæredygtighedsvurdering (QSA) på DTU. Hans forskning omhandler primært udviklingen og vurdering af metoder til at måle virksomheder og enkelte produkters beslaglæggelse af økologisk råderum. Anders arbejder desuden på at oversætte forskellige etiske principper for fordeling af knappe ressourcer til en slags råderumskvoter for virksomheder og andre samfundsaktører. Anders har publiceret bredt inden for miljøvurdering af produkter og virksomheder, samt bæredygtig omstilling på samfundsniveau.  

Anders Blok

Anders Blok er lektor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Hans seneste forskning handler bl.a. om storbyers klimainitiativer i Europa og Østasien som udtryk for nye kosmopolitane fællesskaber i risikosamfundet. Han forsker desuden i civilsamfundets rolle i byers grønne omstilling, herunder i relation til byhaver og biodiversitetsindsatser. Han har publiceret bredt i miljø- og klimasociologi, videnskabsstudier (STS), bystudier og socialteori, og er forfatter (m. Torben Elgaard Jensen) til Bruno Latour: hybride tanker i en hybrid verden (Hans Reitzel 2009).

Jens Friis Lund

Jens Friis Lund er professor i politisk økologi ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Hans forskning har især omhandlet naturressourceforvaltning i udviklingslande såsom Tanzania, Kenya og Ghana, herunder forskning i skovenes rolle i at afbøde klimaforandringerne. Dertil beskæftiger han sig i stigende grad med den politiske økonomi omkring klimaomstilling og negative emissionsteknologier. Han har publiceret bredt i miljøforvaltning, politisk økologi og udviklingsstudier.

Joachim Peter Tilsted

Joachim Peter Tilsted er ph.d.-studerende ved Lunds universitet ved institut for miljø- og energisystemsstudier. Hans forskning omhandler politiske og økonomiske aspekter af grøn omstilling med et særskilt fokus på tung industri. Han har desuden beskæftiget sig med begrebet ”grøn vækst” samt den politiske betydning af økonomiske modeller. Joachim er uddannet miljø- og udviklingsøkonom (cand.oecon.agro) fra Københavns Universitet.

Line Marie Thorsen

Line Marie Thorsen er vicecenterleder og postdoc ved Center for Applied Ecological Thinking (CApE), på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet. Lines forskning er funderet i miljøhumaniora, hvor hendes arbejde fokuserer på krydsfeltet mellem landbrugs- og landskabskultur, kunst og kreative processer som led i den grønne omstilling. 

Signe Brieghel

Signe Brieghel er etnolog og Postdoc ved Københavns universitets Centre for Sustainable Futures. Hendes forskning omhandler relationer mellem mennesker, planter, dyr og andre arter i landbruget, med særligt fokus på, hvordan historiske processer har formet de landskaber og livsformer, som præger industrien i dag. Signes forskning er funderet i miljøhumaniora, og hun arbejder både kulturhistorisk med arkivmateriale og antropologisk med etnografiske metoder. Som led i et større projekt om fremtidens kvægproduktion i Danmark har hun bevæget sig inden for emner som biodiversitet, §3 naturtyper, vandmiljøer, dræning af landskaber, globale foderøkonomier, og afgræsning af husdyr.

Sekretariat

Ece Muslu, studentermedhjælper
Ece læser en bachelor i miljø- og fødevareøkonomi på Københavns Universitet. Hun er interesseret i udviklings-, miljø-, og trivselsøkonomi.

Alexandra Woolridge, forhenværende studentermedhjælper
Alexandra læser en bachelor i naturressourcer på Københavns Universitet. Hun er interesseret i global klimaretfærdighed og ulighed. 

Katrine Østerby, forhenværende studentermedhjælper

Katrine læser en kandidat i klimaforandringer på Københavns Universitet. Hun er interesseret i national og international klimapolitik, energisystemer og retfærdighed.

Mette Susgaard, forhenværende studentermedhjælper

Studentermedhjælper for Klima- og Omstillingsrådet indtil Maj 2022.


Morten

Morten Friis, forhenværende studentermedhjælper

Studentermedhjælper for Klima- og Omstillingsrådet indtil april 2021.

Tidligere medlemmer

Thilde Bech Bruun

Medlem af Klima- og Omstillingsrådet fra maj 2022 indtil juli 2023.

Asker Voldsgaard

Medlem af Klima- og Omstillingsrådet fra juni 2020 indtil marts 2023.

Stefan Gaarsmand Jacobsen

Medlem af Klima- og Omstillingsrådet indtil marts 2022.

Charlotte Louise Jensen

Medlem af Klima- og Omstillingsrådet indtil marts 2022.