Medlemmer

Anders Bjørn

Anders Bjørn er uddannet miljøingeniør og postdoc ved Department of Management ved Concordia University, Canada. Hans forskning omhandler primært udviklingen af metoder til at måle virksomheder og enkelte produkters beslaglæggelse af økologisk råderum. Anders arbejder desuden på at oversætte forskellige etiske principper for fordeling af knappe ressourcer til en slags råderumskvoter for virksomheder og andre samfundsaktører. Anders har publiceret bredt inden for miljøvurdering af produkter og virksomheder, samt bæredygtig omstilling på samfundsniveau.  

Anders Blok

Anders Blok er lektor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Hans seneste forskning handler bl.a. om storbyers klimainitiativer i Europa og Østasien som udtryk for nye kosmopolitane fællesskaber i risikosamfundet. Han forsker desuden i civilsamfundets rolle i byers grønne omstilling, herunder i relation til byhaver og biodiversitetsindsatser. Han har publiceret bredt i miljø- og klimasociologi, videnskabsstudier (STS), bystudier og socialteori, og er forfatter (m. Torben Elgaard Jensen) til Bruno Latour: hybride tanker i en hybrid verden (Hans Reitzel 2009).

Asker Voldsgaard

Asker Voldsgaard er Ph.D-studerende ved University College London, Institute for Innovation and Public Purpose, hvor han forsker i finansielle struturer, grøn innovation og grøn kapitaludvikling. Han har specialiseret sig i international politisk økonomi ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Under Covid-19 var han projektleder i et økonomisk-politisk rådgivningsprojekt for Vatikanet.

Charlotte Louise Jensen

Charlotte Louise Jensen er uddannet forsker inden for bæredygtig omstilling og social praksis. Hendes forskning omhandler bæredygtigt forbrug, hvordan energi bruges i forskellige sammenhænge og praksisser samt betydningen af sociale normer og forestillinger om det gode liv. Charlotte har tidligere forsket ved Aalborg Universitet, hvor hun har publiceret bredt om (energi)-forbrug, praksisser og forståelsesrammer for energipolitik og -målsætninger, men er gået selvstændig, for at prøve kræfter med tekstlig formidling af, hvordan bæredygtige fremtider kan se ud; blandt andet ved at eksperimentere med forestillinger om det gode liv.

Jens Friis Lund

Jens Friis Lund er professor i politisk økologi ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Hans forskning omhandler naturressourceforvaltning i udviklingslande, herunder forskning i skovenes rolle i at afbøde klimaforandringerne, kaldet Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) i lande som Tanzania, Kenya og Ghana. Dertil beskæftiger han sig i stigende grad med den politiske økonomi omkring klimaomstilling og sociale bevægelsers rolle i denne. Han har publiceret bredt i miljøforvaltning, politisk økologi og udviklingsstudier.

Stefan Gaarsmand Jacobsen

Stefan Gaarsmand Jacobsen er lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet. Hans forskning omhandler klima- og miljøpolitisk historie og omstillingspolitik med fokus på sociale bevægelser. Udover de historiske udviklinger, der har ledt til nuværende konstellationer af global klimamobilisering, så er han interesseret i, hvordan forskellige politiske aktører forholder til IPCCs klimascenarier. Han har publiceret om klimaretfærdighedsbevægelsen, økonomividenskabens politiske historie og forskellige klimapolitiske begrebers anvendelse i offentligheden.

Sekretariat

Morten Friis, studentermedhjælper

Morten

Morten Friis er kandidatstuderende i Samfundsfag, med sidefag i Psykologi, ved Københavns Universitet. Han er særligt interesseret i klimapolitik og formidlingen af klimaforandringer, herunder strukturelle og individuelle barrierer for omstilling til et bæredygtigt samfund.