Analyser

Juni 2024

  • Hvad skal vi med landbruget? Dette notat undersøger og perspektiverer debatten om dansk landbrugs fremtid i lyset af den brede palet af lokale, nationale og globale udfordringer som præger denne sektor, og med afsæt i en samlet læsning af en tværfaglig, videnskabelig litteratur.

Februar 2022

  • Er 70 % retfærdigt? I dette notat viser vi, at den danske klimapolitiske målsætning om 70% reduktion af drivhusgasser i 2030 er utilstrækkelig i lyset af forskellige principper for fordeling af et globalt drivhusgasbudget som overholder 1,5 graders målsætningen.

Marts 2021

Februar 2021

  • Klimakompensation – muligheder, faldgruber og alternativer. Notatet gennemgår forskellige former for klimakompensation og sætter dem ind i et bredere bæredygtigheds- og udviklingsperspektiv. Afslutningsvis præsenteres en række forskningsbaserede anbefalinger til virksomheder og andre institutioners klimaindsats.

November 2020

Oktober 2020

September 2020

Maj 2020

Marts 2020

Januar 2020

December 2019